Van Berkel,Peter

Peter van Berkel is geboren op 20 augustus 1956. Hij is hoofdzakelijk landschapschilder met een voorliefde voor het pittoreske.
Zijn interessegebied "Zuid-Holland en de polders" is zulk een schilderachtige streek met hier en daar een boerderij. Peter is autddidakt.
In eerste instantie gelnspireerd door schilderijen van Henny de Korte en de laatste tijd door de impressionis­tische stijl van van Oorschot is Peter bezig een eigen stijl te ontwikkelen, die geleid heeft tot prachtige im­pressionistische landschappen die de werkelijke sfeer van een rustgevend landschap weergeeft. Exposities:
Goes (Zeeland), Antwerpen, München, New York.
Peter van Berkel born on the 20th of August 1956, is primarily a landscape-painter with a preference for pic­turesque scenes!
His sphere of interest, Zuid-Holland and the polders, is such a picturesque stretch of the country in the western part of Holland, with many farmhouses dotting the landscape.
Peter is a self-thaught man. At first inspired by the paintings by the hand 01 Henny de Korte and late/y by the impressionistic style 01 van Oorschot, Peter de­veloped a style of his own.
This development led to beautiful impressionistic land­scapes, which depict the typical atmosphere of a rustic landscape! Exhibitions: Goes (Zeeland). Antwerpen, Belgien. München, B.D.R. New York, U.S.A.

Peter van Berkel wurde geboren am 20. August 1956 und ist hauptsächlich ein Landschaftsmaler mit einer Vorliebe für das Malerische.
Sein lnteressengebiet, Zuid- Holland und die Polder, ist so eine malerische Gegend mit hier und da einem Bau­ernhof.
Peter van Berkel ist Autodidakt. Anfangs inspiriert von Gemälden von Henny de Korte, und später vom im­pressionistischen Stil von van Oorschot ist er dabei einen eigenen Stil zu entwickeln.
Diese Entwicklung hat geführt zu prächtigen impres­sionistischen Landschaften, die die wirkliche Sphäre einer ruhebringenden Landschaft schildert. Ausstellun­gen: Goes (Zeeland). Antwerpen, Belgien. München, B.D.R. New York, U.S.A.<- Zum Lexikon